Акценти

Фактуриране и такси

Преди да обясня как точно ще работи фактурирането при нас, ще кажа, че това бе една от най-сложните функционалности, които успяхме да вградим в Събитие.БГ.

На пръв поглед изглежда нещо елементарно, но в действителност нещата са доста по-сложни. Събитие ЕООД ще оперира като дружество регистрирано по ЗДДС, което е голямо удобство за голяма част от организаторите, но е възможно за част от тях да е пречка, за това и поддържаме няколко метода на фактуриране.

Ако прочетете внимателно общите ни условия, ще видите, че услугите, които Събитие.БГ предлага са два типа: продажба на билети и комисионерски услуги. В тази публикация ще се опитам да обясня каква е разликата между двата.

Комисионерски услуги

При тях, билетите се продават от името и за сметка на организатора на събитието. Събитие.БГ издава фактура на организатора единствено за комисионните, които са удържани от платформата. В случай, че организатора желае да издава фактури към участниците, той може да направи това ръчно през системата или само да събира данните за фактурите и да ги издава извън системата.

Пример

 • Билет с цена 100 лева;
 • Комисионна на Събитие.БГ: 2 лева (2%);
 • Такса за издаване на билет: 0.70 лева;
 • Трансакционни такси: 2 лева (2% - например при банков превод);
 • Собствен брандинг: 2 лева;
 • Изпращане на напомнящ е-мейл до участниците: 1 лев;
 • Чиста сума за плащане към организатора 100-2-0.70-2-2-1=92.30 лева;
 • В този случай, ние ще фактурираме на организатора 7.70 лева, което представляват удържаните от нас такси. Ако посетителите на събитието желаят фактура, то организаторът следва да им издаде фактура за цялата сума (100 лева). Така в неговото счетоводство ще има приход от 100 лева и разход от 7.70 лева.

Продажба на билети

Услугата по продажба на билети се активира автоматично, ако организаторът изберете да бъдат издавани автоматично фактури от името на Събитие ЕООД към крайните клиенти (посетителите на събитието).

Имайте предвид, че ако организаторът не е регистриран по ЗДДС, това значително ще оскъпи услугата.

Пример

 • Билет с цена 100 лева;
 • Комисионна на Събитие.БГ: 2 лева (2%);
 • Такса за издаване на билет: 0.70 лева;
 • Трансакционни такси: 2 лева (2% - например при банков превод);
 • Такса за автоматично фактуриране: 2 лева
 • Собствен брандинг: 2 лева;
 • Изпращане на напомнящ е-мейл до участниците: 1 лев;
 • Чиста сума за плащане към организатора 100-2-0.70-2-2-2-1=90.30 лева;

В този случай, Събитие.БГ ще издава на всеки участник фактура на стойност 100 лева, а организаторът ще трябва да издаде фактура на стойност 90.30 лева (с ДДС) към Събитие ЕООД.

Ако искате да изчислите сами, колко точно ще Ви удържим, можете да погледнете нашия калкулатор.

Имайте предвид, че в него не са заложени цените за брандинг, изпращане на е-мейли, както и таксите за втори и всеки следващ банков превод, тъй като те не зависят от цената на билетите и продаденото количество.

Освен това в калкулатора е заложен най-скъпия вариант за фактуриране при единица билет. Например ако има поръчки за повече от един билет, то тогава се издава само една фактура и таксата би била по-ниска.