ИНСТРУМЕНТИ НА СЪБИТИЕ.БГ

Неограничен брой събития – можете да добавяте колкото искате събития, няма ограничение.
Неограничен брой билети – независимо дали са платени или безплатни, към всяко събитие можете да имате колкото искате различни билети.
Различни дати на продажба – различните билети могат да се продават в различен интервал от време. Можете да го зададете в самото начало или да го коригирате в последствие.
Промо кодове – към всеки билет можете да добавяте неограничен брой промо кодове, които да дават отстъпка на определени Ваши посетители.
Отстъпки за количество – предлагайте отстъпки на тези, които решат да закупят повече билети за Вашето събитие. Автоматично фактуриране – ако посетителите Ви желаят фактура, можете да ползвате вградената ни опция за автоматично издаване на фактури. Ако пък искате фактурите да са от Ваше име? Няма проблеми, имаме и тази възможност – просто трябва да въведете номера на фактурата и нейната дата и системата ще я издаде автоматично.
Събиране на данни за фактуриранеСъбиране на данни за фактуриране – ако не желаете да извършвате фактурирането през платформата на Събитие.БГ, това също е предвидено, просто ще събирате данни за фактуриране.
Автоматичен списък с участниците – лесен печат.
Всички поръчки – независимо дали са успешно платени или не – Вие можете да ги видите.
Новини – можете да добавяте новини към Вашето събитие.
Анкети – ако искате да знаете дали посетителят е вегетарианец или пък се нуждае от настаняване? Няма проблеми, защото можете да добавяте въпроси към всеки билет.
Автоматизирана проверка – ако имате баркод четец и софтуер, можете да проверявате валидността на билетите, тъй като върху всеки има уникален номер и баркод.
Лога на спонсори – сложете в страницата на Вашето събитие логата на спонсорите Ви. Те ще се показват дори върху билетите на посетителите.
Статистика – вижте информация колко посетителя са видели страницата на Вашето събитие, колко е броят на завършените и незавършените поръчки. Ако това не е достатъчно – можете да добавите собствен Google Analytics код на страницата.
Вграждане на бутони и форма за покупка на билети – директно във Вашият сайт. Лесно генериране на кода.
Собствен брандинг – можете да промените цветовете на страницата на Вашето събитие, чрез опростени опции.

Ако имате въпроси – свържете се с нас!