Такси и комисионни на Събитие.бг

Пробвайте и нашият калкулатор, за да видите колко ще Ви струва продажбата на билети чрез нас.

При закупуване на билет от Потребители (Клиенти)
Услуга Такса/Комисионна

Закупуване на билет за достъп/вход до събитие

Не се удържат такси и комисионни.

Потребителят заплаща само цената на билета определена от организатора и изписана на сайта. Възможно е заплащане на такси към банки издателки на карти и разплащателни системи*

* Възможно е банката издател на вашата карта да удържа такси за транзация или обслужване на сметка според договора, който имате с нея. При плащане през регистриран профил в ePay.BG в който е регистрирана международна банкова карта: Mastercard или VISA може да ви бъде удържана такса от ePay. "Уеб Дайрект " ЕООД не определя и няма отношение към тези такси.

За Организатори на събития

Таксите удържани от Организатори на събития са съставени от А) Такси на сайта Събитие.БГ плюс Б) Трансакционни разходи (Таксите удържани от платежни оператори за извършване на парични трансакции)

А) ТАКСИ НА САЙТА СЪБИТИЕ.БГ
Услуга За единица Такса без ДДС Такса с ДДС
Регистрация в сайта   БЕЗПЛАТНО БЕЗПЛАТНО
Добавяне на събитие и билети към него   БЕЗПЛАТНО БЕЗПЛАТНО
Регистрация за събитие и разпространение на безплатни билети   БЕЗПЛАТНО БЕЗПЛАТНО
Ръчно издаване на фактура за собствена сметка (от фирма на Организатора)   БЕЗПЛАТНО БЕЗПЛАТНО
Изпращане на е-мейл до всички закупили билети***   БЕЗПЛАТНО БЕЗПЛАТНО
Изпращане на е-мейл до закупилите билети за предишни събития***   БЕЗПЛАТНО БЕЗПЛАТНО
Собствен брандинг на страница на на събитие   БЕЗПЛАТНО БЕЗПЛАТНО
Първи банков превод към Организатор на суми от продадени билети за едно събитие   БЕЗПЛАТНО БЕЗПЛАТНО
Такса удържана при продажба на 1 билет* 1 билет 2% + 0.70 лева 2.40% + 0.84 лева
Автоматично издаване на фактура от името на Уеб Дайрект ЕООД** 1 фактура 1 лев 1.20 лева
Издаване на фактура от името на организатора** 1 фактура 0.50 лев 0.60 лева
Втори и всеки следващ банков превод към Организатор на суми от продадени билети за едно събитие 1 превод 5 лева 6 лева

* Таксата е за всеки един билет. Ако не сте регистрирани по ЗДДС и решите да ползвате функцията за автоматично фактуриране, към таксата ще бъде добавен и разхода за ДДС, в размер на 16.67%.

** Таксата е за издаване на една фактура. Една поръчка/фактура може да съдържа повече от един билет. За всяка отделна поръчка от потребител (клиент) се издава отделна фактура и всяка се таксува отделно.

*** Можете да изпращате до два е-мейла за всяко събитие.

**** Можете да изпращате до два е-мейла за всяко събитие на всички, които са закупували билети за Ваши предишни събития.

Б) ТАКСИ, СВЪРЗАНИ С ТРАНСАКЦИОННИ РАЗХОДИ
Разплащателен метод Такса без ДДС Такса със ДДС
Банков превод 2.00% 2.40%
ePay.bg 1.00% 1.20%
EasyPay (минималната такса е 20 стотинки) 1.00% 1.20%
B-Pay 1.00% 1.20%
Кредитни и дебитни карти през vPOS 2.70% 3.24%
PayPal 3.40% + 0.69 лева 4.08% + 0.83 лева

Всички такси са за една трансакция. Една трансакция може да включва заплащането на един или повече билети. Уеб Дайрект ЕООД си запазва правото да променя трансакционните такси, в случай, че настъпи промяна в договореностите със съответния платежен оператор. Таксите се удържат от брутната сума на билета. Таксата за обработка на банков превод служи за покриване на административните разходи на Уеб Дайрект ЕООД, свързани с ръчното отразяване на трансакциите, които са осъществени при продажбата на билетите.

Таксите важат за всички Организатори на събития, които нямат индивидуален договор със Уеб Дайрект ЕООД. Трансакционните разходи не подлежат на договаряне.

Пробвайте и нашият калкулатор, за да видите колко ще Ви струва продажбата на билети чрез нас.