ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ, в сила от 1 януари 2018 г.

22.03.2018 09:00ч. Четвъртък  -  22.03.2018 18:00ч. Четвъртък
гр. София, Перформ Бизнес център – Площад „Позитано“ 2, гр. София
Билети
Билет
В момента няма активни билети
Информация за събитието

        "АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ" ООД

                със съдействието на Института за изследване на законодателството и правоприлагането

организира семинар на тема:

ПРОМЕНИТЕ  В ЗАКОНА

ЗА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ,

в сила от 1 януари 2018 г. 

 

на 22 март 2018 г.

в гр. София, Перформ Бизнес център – пл. "Позитано" 2

(до Съдебната палата)

                                                                                     

Допълнителна информация и проформа фактура за участие ще получите на info@apf.bg

ЛЕКТОРИ:

доц. д-р МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА –  преподавател по граждански процес,  съдия във Върховния касационен съд (от 1992 до 1997 г.), съдия в Конституционния съд на Република България (от 1997 до 2006 г.), автор на десетки научни публикации в областта на дружественото и нестопанското право и в областта на гражданския процес, доктор по право с монографията  "Юридически лица с нестопанска цел".

ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВсъдия в Софийския апелативен съд – Търговско отделение. От 2001 г. до 2009 г. е съдия в Софийския районен съд и разглежда трудови и търговски спорове, като от 2006 г. до 2009 г. е и заместник-председател на съда. От 2009 г. до 2018 г. е съдия в Софийски градски съд – Търговско отделение, където разглежда търговски дела и регистърни производства по ЗПП и по Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

               ПРОГРАМА

  22 март 2018 г.  (четвъртък)

09,00 - 09,30 ч.    Регистрация на участниците

09,30 - 11,00 ч.    лекция: „Промените в Закона за ЮЛНЦ, в сила от 1 януари 2018 г. и отражението им върху статута на съществуващите фондации и сдружения, спортни клубове и федерации, частни центрове за професионално ориентиране и обучение, ловни сдружения, читалища, частни културни организации и другите юридически лица с нестопанска цел:

  • Пререгистрация:

                                   - за кои ЮЛНЦ е задължителна?

                                   - срокове;

                                   - процедура, компетентни органи, документация;

                                   - обжалване на отказите за пререгистрация.

  • Последици за непререгистрираните ЮЛНЦ."

 

лектори:  доц. д-р МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА

  съдия ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВ

      

11,00 - 11,30 ч.    кафе-пауза

 

11,30 – 12,15 ч.   лекция: „Новата правна уредба за учредяване и регистрация след 1 януари 2018 г. на нови юридически лица с нестопанска цел:

            - промените във възникването на правоспособността на ЮЛНЦ;

    - обстоятелства, подлежащи на вписване;

   - компетентни органи, производства;

- обявяване на актове в регистъра за ЮЛНЦ;       

            - обявяване на актове в регистъра за ЮЛНЦ;

            - защита на наименованието.”   

 

     лектор:  доц. д-р МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА

 

12,15 - 13,00 ч.    лекция: " Обжалване на отказите за първоначална регистрация и за вписване на промени по партидата на юридически лица с нестопанска цел в регистъра към Агенцията по вписванията:

  • производство;
  • въпросът за приложимостта на досегашната съдебна практика след промените в ЗЮЛНЦ."

                  лектор:  съдия ВАЛЕНТИН БОЙКИНОВ

13,00 14,30 ч.    почивка 

14,30 – 15,30 ч.    лекция: „Промените в правния режим на ЮЛ с нестопанска цел за общественополезна дейност  (част I) – получаване на статут, права и задължения”

15,30 16,00 ч.    кафе-пауза

16,00–17,00ч.   лекция: „Промените в правния режим на ЮЛ с нестопанска цел за общественополезна дейност  (част II) –  временно принудително спиране на статута в обществена полза, възстановяване, обжалване.

                            Съвет за развитие на гражданското обществостатут, правомощия, процедура за избор, финансиране на проекти на НПО със средства от държавния бюджет."

      лектор:  доц. д-р МАРГАРИТА ЗЛАТАРЕВА

17,00 - 17,30 ч.    дискусия, въпроси и отговори

17,30 - 17,45 ч.    получаване на сертификат и закриване на семинара

Организаторите си запазват правото за промени в програмата!

 

ЦЕНИ:

СТАНДАРТНА ЦЕНА:  190 лв.

ЦЕНА ЗА АБОНАТИ  НА  „АПИС-ВРЕМЕ“:   180 лв.

ЦЕНА ЗА ДВАМА И ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ФИРМА:  по 160 лв. за участник

 

Важно!

Залата на семинара е с до 40 места.

 

 

Допълнителна информация и проформа фактура за участие ще получите на info@apf.bg

 

 

Организатор
Кога & Къде

Място: гр. София, Перформ Бизнес център – Площад „Позитано“ 2,
Регион: област София ,
Град: гр. София,
Адрес: Площад „Позитано“ 2

Четвъртък, 22 Март 2018, 09:00 ч.
 до 
Четвъртък, 22 Март 2018, 18:00 ч.