ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛИТЕ, СОБСТВЕНИЦИТЕ, СЪДРУЖНИЦИТЕ И АКЦИОНЕРИТЕ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И ПО ДОПК И НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПО ЗАНН - АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ

23.11.2017 14:00ч. Четвъртък  -  24.11.2017 18:00ч. Петък
гр. София, Перформ Бизнес център – ул. „Позитано“ 2, гр. София
Билети
Билет
В момента няма активни билети
Информация за събитието

        "АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ" ООД

                със съдействието на Института за изследване на законодателството и правоприлагането

     организира семинар на тема:

 

ИМУЩЕСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ НА УПРАВИТЕЛИТЕ, СОБСТВЕНИЦИТЕ, СЪДРУЖНИЦИТЕ И АКЦИОНЕРИТЕ ПО ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН И ПО ДОПК И НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА ПО ЗАНН - АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ

 

  23 и 24 ноември 2017 г.

гр. София, Перформ Бизнес център – ул. "Позитано" 2

(до Съдебната палата)

Допълнителна информация и проформа фактура за участие ще получите на info@apf.bg

ЛЕКТОРИ:

д-р ВИКТОР ТОКУШЕВ -  доктор по право, главен асистент в катедра “Гражданскоправни науки” и преподавател по “Гражданско право” и “Търговско право” в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Кл. Охридски”;  адвокат;  сътрудник на Европейския център за деликтно и застрахователно право – Виена (ECTIL);  автор и съавтор с доц. Кристиян Таков на Преглед на практиката по деликтно право в България в Yearbook Tort and Insurance Law (2008-2016).

доц. д-р  РАЛИЦА ИЛКОВА  - доцент по наказателно право, доктор по право и преподавател в катедра “Наказателноправни науки” в Юридическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”; адвокат; експерт в работни групи към Народното събрание и Министерство на правосъдието по въпроси на наказателното и административно-наказателното законодателство;  съавтор (с  проф. д-р Лазар Груев) на  „Ръководство за решаване на наказателноправни казуси” и на изданията „Казуси по Наказателно право. Обща част.” и „Казуси по Наказателно право. Особена част”.

ВАНЯ ДИМИТРОВА – данъчен адвокат и консултант, дългогодишен зам. началник на отдел „Жалби” в НАП.

 

ПРОГРАМА:

23 ноември 2017 г.  (четвъртък)

14,00 – 14,30 ч.           Регистрация на участниците

14,30 – 15,30 ч.          лекция:  „Промените в ДОПК от м. август 2017 г., въвеждащи неограничена имуществена отговорност и за собствениците и акционерите на търговските дружества за данъчни и осигурителни фирмени задължения” – I част

 

                лектор: ВАНЯ ДИМИТРОВА

15,30 – 16,00 ч.           кафе-пауза

16,00 – 17,00 ч.           лекция:  „Промените в ДОПК от м. август 2017 г., въвеждащи неограничена имуществена отговорност и за собствениците и акционерите на търговските дружества за данъчни и осигурителни фирмени задължения” – II част

                 лектор: ВАНЯ ДИМИТРОВА

 

24 ноември 2017 г.  (петък)

9,30 – 11,00 ч.              лекция:  „Отговорност на лицата, управляващи и представляващи търговски дружества – отговорност спрямо дружеството, отговорност спрямо съдружниците и отговорност спрямо кредиторите:  договорна или деликтна.”

 лектор:  д-р ВИКТОР ТОКУШЕВ

 

11,00 – 11,30 ч.            кафе-пауза

11,30 – 13,00 ч.            лекция„Способи за ограничаване на отговорността или за освобождаване от отговорност на управляващите и представляващите търговски дружества:  предели на дължимата грижа; застраховка за добро управление; санкции.”

 лектор:  д-р ВИКТОР ТОКУШЕВ

 

13,00 – 14,00 ч.             почивка

14,00 – 15,30 ч.             лекция„Имуществена отговорност по чл. 83а от ЗАНН на търговските дружества и на юридическите лица с нестопанска цел за престъпления, извършени от техните собственици, управители и служители -  предпоставки за отговорност; отговорни лица; връзката между престъпния деец и ЮЛ; санкции и индивидуализация; погасява ли се отговорността на ЮЛ по давност.”

                  лектор:  доц. д-р  РАЛИЦА ИЛКОВА

 

15,30 – 16,00 ч.             кафе-пауза

16.00 – 17.30                лекция„Производство по реализация на отговорността на ЮЛ за престъпление - нови положения и въпроси от практиката:   процесуални предпоставки; органи; обжалваемост;  участие на ЮЛ в производството; доказване съдебно производство; практически аспекти на съотношението между наказателното производство и производството по чл. 83б и сл. от ЗАНН.

                       

                лектор:  доц. д-р  РАЛИЦА ИЛКОВА

17,30 - 18,00 ч.            получаване на сертификат и закриване на семинара

Организаторите си запазват правото за промени в програмата!

ЦЕНИ:

СТАНДАРТНА ЦЕНА:  270 лв.

ЦЕНА ЗА АБОНАТИ  НА  „АПИС-ВРЕМЕ“:   260 лв.

ЦЕНА ЗА ДВАМА И ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ФИРМА:  по 250 лв. за участник

Важно!

Залата на семинара е с до 40 места.

Допълнителна информация и проформа фактура за участие можете да получите на info@apf.bg

 

Организатор
Кога & Къде

Място: гр. София, Перформ Бизнес център – ул. „Позитано“ 2,
Регион: област София ,
Град: гр. София,
Адрес: ул. „Позитано“ 2

Четвъртък, 23 Ноември 2017, 14:00 ч.
 до 
Петък, 24 Ноември 2017, 18:00 ч.