Изложение и конференция за Енергийна Ефективност и Възобновяеми Енергийни Източници (ЕЕ и ВЕ) за Югоизточна Европа
  • Изложби
  • 27 Март 2018, 10 00 ч.
  • бул. Цариградско шосе 147 ( Интер Експо Център ), гр. София
БЕЗПЛАТЕН
Изложение и конференция “Управление на отпадъците и рециклиране (Save the Planet)”
  • Изложби
  • 27 Март 2018, 10 00 ч.
  • бул. Цариградско шосе 147 ( Интер Експо Център ), гр. София
БЕЗПЛАТЕН
Изложение и конференция “Интелигентни градове (Smart Cities)”
  • Изложби
  • 27 Март 2018, 10 00 ч.
  • бел. Цариградско шосе 147 ( Интер Експо Център ), гр. София
БЕЗПЛАТЕН