ЕЕ и ВЕ - Изложба за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници за Югоизточна Европа
  • Изложби
  • 07 Март 2017, 10 00 ч.
  • бул. Цариградско шосе 147 ( Интер Експо Център ), гр. София
БЕЗПЛАТЕН
Smart Cities - Изложение и конференция за интелигентни градове за Югоизточна Европа
  • Изложби
  • 07 Март 2017, 10 00 ч.
  • бул. Цариградско шосе 147 ( Интер Експо Център ), гр. София
БЕЗПЛАТЕН
Save the Planet - Изложение и конференция за управление на отпадъците и рециклиране
  • Изложби
  • 07 Март 2017, 10 00 ч.
  • бул. Цариградско шосе 147 ( Интер Експо Център ), гр. София
БЕЗПЛАТЕН