Желязната Лейди на денталния мениджмънт - отново в България!

01.06.2019 08:00ч. Събота  -  01.06.2019 17:00ч. Събота
София , зала „Витоша“, Интер Експо център, бул. Цариградско шосе 147, гр. София
Билети
Билет
В момента няма активни билети
Информация за събитието

„ЗАКОНИТЕ“ НА ДЖЕНИФЪР де СЕЙНТ ДЖОРДЖ

 ЗА УСПЕШНА ДЕНТАЛНА ПРАКТИКА!

1 юни 2019 г., София , зала „Витоша“, Интер Експо център, бул. Цариградско шосе 147

Тази програма е специално структурирана както за лекарите по дентална медицина, които вече са слушали Джени, така и за тези, които ще я чуят за първи път.

„A successful practice develops strong protocols and communication skills in 6 specific areas of management“ JdSG

08:00 - 9:00  ч. Регистрация

09:00 - 10:00 ч.  Увеличете броя на новите пациенти! Създайте „посланици“ на вашата практика, които да я препоръчват.

  • Изпратеният по препоръка пациент  не се съмнява във вашето лечение и цени. Щастливите пациенти са ви осигурили маркетинга и репутацията.
  • Как да се справим със съвременните предизвикателства на социалните медии, уебсайтовете и Google.
  • Решения, техники и средства за повишаване на уменията на лекаря по дентална медицина и неговия екип да мотивира пациентите.

10:00 - 11:00 ч  Увеличете нивото на очаквания на вашите пациенти. Само подготвеният емоционално пациент ще каже „Да“!

  • Потребителите взимат решения за покупка с 95% емоция ( с дясното полукълбо на мозъка)
  • Зъболекарите трябва да обсъждат клиничния план на лечение по начин, който да обвърже емоционално пациента. Стратегиите на Джени!

11:00 – 11:30 ч. Почивка

11:30 - 12:30 ч.  Подобрете  „здравословното финансово състояние“ на бизнеса си.

Изведете разговора с пациентите за заплащане на ново ниво. Внушете представата за това, че цената е „приемлива“.  Получете пациентското  „ДА“!

Протоколи за финансови взаимоотношения. Финансова политика на практиката.

12:30 – 13:30 ч. Обедна почивка

13:30 – 15:30 ч. Техники за създаване на работещ график.  Намалете стреса, увеличете продуктивността!

  • Когато увеличавате времето, в което работите и се съобразявате с комфорта на пациента, дълбаете  дъното.
  • Решения за: спешни пациенти; пациенти, които не се появяват на уречения час; закъсняващи пациенти; търсещи услуга в края на деня.
  • Златни правила за създаване на работещ график, който да ви върне дневния и седмичния контрол!

15:30 – 15:50 – Почивка

15:50 – 16:30 ч. Помощен персонал: да имам ли екип или да работя сам? Направете информиран избор и се придържайте строго към него!

- Работа без екип: предимства и недостатъци.

- Работа с екип: на теория изглежда идеално. На практика често зъболекарят и екипът не работят в общ ритъм.

Check list на Джени с работещи правила как да превърнете екипа във вашата най-добра инвестиция!

16.30 – 17.00 – Свържете се отново с вашите „изгубени“ пациенти, които още не са казали „Да“ на предложения план на лечение - практика в практиката!

Експертите казват, че е 5 пъти по-ефективно да ре-мотивираш пациента, отколкото да търсиш нов.

От Джени ще получите  изключително ефективен план за възвръщане на изгубени пациенти!

17.00 – Край на събитието

Галерия
Участници
# Име Фамилия
1 Калин Маринов
2 София Буджева Буджева

The Iron Lady of the dental management – again in Bulgaria!

Blue Print for Success….a Proven and Practical Plan to create Growth and Stability  of your Dental Practice!
Speaker: Jennifer de Saint George

 

1 June 2019 г., Saturday, Sofia, 147 “Tsarigradsko shosse” bul. Conference hall „Vitosha“, Inter Expo Center

 

Jenny has designed this year’s Programme to acknowledge both the needs of practices who attended

her programmes in Sofia past years - as well as welcome first-time attendees to the JdSG Method

 

 „A successful practice develops strong protocols and communication skills in 6 specific areas of management“ JdSG

08:00 - 9:00    Registration

09:00 - 10:00   Increase your New Patient Flow: create ambassadors in your community to spread your reputation

         - A referred patient does not question your treatment or fee.  Happy patients provide your marketing.

         - How to deal with today’s world of social media, websites and Google

 

10:00 - 11:00   Increase your Patients Treatment Acceptance Rate: An Educated patient can only say ‘yes’

         - Consumers make decisions to buy with 95% emotion (right brain).

         - Dentists must communicate clinical findings in a manner which invites patient be emotionally connected.

 

11:00 – 11:30   Coffee time

11:30 - 12:30   Cost of treatment: ‘do’s and don’ts’ of the ‘financial discussion’.

         - When, where, and how to present fees is the core foundation of the successful Financial Consultation

        - Financial Options: from ‘pay as you go’ to offering credit-positives and negatives a practice needs to know when discussing fees and payments

        

12:30 – 13:30  Lunch

13:30 – 15:30 ч. Scheduling for success: lower stress, increase product

         - When you maximize your time, and patients’ comfort- your ‘bottom line’ grows

         - Solutions for top scheduling issues: Emergency patients, No Shows, patients late, end of day requests etc,.

         - Golden rules for creating a scheduling plan to take back control of one’s daily-weekly schedule

 

15:30 – 15:50 – Break

15:50 – 16:30  Support Staff: have a Team or work alone?  Make an educated decision and maximize your choice

         - Work without staff: there are pro’s and cons’ -how to move to bringing in help, if you choose to

         - Work with a Team: in theory, should be perfect. In reality, often a dentist and staff are out of step! Jenny share her practical and proven Check List to make your staff your best investment

 

16.30 – 17.00 Reconnect with your ‘lost patients’.  Your practice within a practice!

  • Experts state it is FIVE times more effective to re-motivate a customer who has not yet said “yes”  than to find a new customer.
  • Take home Jenny’s simple but extremely effective plan to re-motivate  your lost patients.

 

Fee till  30 April 2019 г: - 360 BGN/ 184  Euro

After 1 May  - 600 BGN / 307 Euro

 

For contacts:  MB Consult – Dessi Babanska  - tel. +359 2958 1617, +359 2 958 1048, +359 885 043 767

- Bank details: “MB Consult 2000” LTD, Unicredit Bulbank,  IBAN: BG53UNCR 7000 1520 2968 97, BIC: UNCRBGSF

 

It’s time for business! It’s time for Jenny!

 

Mrs. de St. Georges continues to deliver the hard-hitting, practical dental practice management programs that have become her hallmark during the many years she has been teaching management on a global basis.  Jenny’s distinctive sense of humour and no-nonsense approach to providing solutions has created a loyal international following. Her management philosophy is based on the benefits of a practice being pro-active in their management style. She places enormous emphasis on the importance of quality Practice/Patient communication.  Jenny loves having a direct rapport with audiences. Each program is supported with a detailed workbook (both in Bulgarian and English) to assist attendees to make implementation and change easier and hopefully, stress free.

With more than 300 published articles, Jenny has presented more than 1,000 programmes on six continents.  Her bookings run from large international conferences to small private workshops.  This will be her fourth visit to Bulgaria sponsored by ………

Jenny loves having a direct rapport with audiences. To that end, enrolled attendees will be given the ability to reach out to Jenny with THEIR #1 management need in advance of the event---Questions will be invited during the Programme

 

Program for English speaking participants:

Blue Print for Success….a Proven and Practical Plan to create Practice Growth and Stability

 

Jenny has designed this year’s Programme to acknowledge both the needs of practices who attended her programmes in Sofia past years - as well as welcome first-time attendees to the JdSG Method

 

A successful practice develops strong protocols and communication skills in 6 specific areas of management-

 

1. Increase your New Patient Flow: create ambassadors in your community to spread your reputation

         - A referred patient does not question your treatment or fee.  Happy patients provide your marketing.

         - How to deal with today’s world of social media, websites and Google

 

2. increase your Patients Treatment Acceptance Rate: An Educated patient can only say ‘yes’

         - consumers make decisions to buy with 95% emotion (right brain).

         - dentists must communicate clinical findings in a manner which invites patient be emotionally connected.

 

3. Cost of treatment: ‘do’s and don’ts’ of the ‘financial discussion’.

         - when, where, and how to present fees is the core foundation of the successful Financial Consultation

         - Financial Options: from ‘pay as you go’ to offering credit-positives and negatives a practice needs to Know when discussing fees and payments

        

4. Scheduling for success: lower stress, increase product

         - when you maximize your time, and patients’ comfort- your ‘bottom line’ grows

         - solutions for top scheduling issues: Emergency patients, No Shows, patients late, end of day requests etc,.

         - golden rules for creating a scheduling plan to take back control of one’s daily-weekly schedule

 

 5. Support Staff: have a Team or work alone?  Make an educated decision and maximize your choice

         - work without staff: there are pro’s and cons’ -how to move to bringing in help, if you choose to

         - work with a Team: in theory, should be perfect. In reality, often a dentist and staff are out of step!

          Jenny share her practical and proven Check List to make your staff your best investment

 

6. Reconnect with your ‘lost patients’.  Your practice within a practice!

 

       - Experts state it is FIVE times more effective to re-motivate a customer who has not yet said “yes” than to find a new customer. Take home Jenny’s simple but extremely    effective plan to re-motivate  your lost patients.

Организатор

mbconsult

Фирма „МБ Консулт” е създадена през 2000г. със собственик и управител Мая Бабанска.
Фирмата развива успешно две направления – практически курсове и семинари за
стоматолози с водещи български и чуждестранни лектори и внос и дистрибуция на
инструменти, апарати и материали за съвременна ендодонтска работа.
Представяйки, световните производители в областта на ендодонтията –
SybronEndo (САЩ ) и Morita (Япония), лекарите по дентална медицина в България могат
да се ползват от най-доброто на съвременната инженерна мисъл. В областта на
микроскопската стоматология МБ Консулт представя продуктовата гама на фирмите
KAPS (Германия ) и Optomic (Испания). Предимствата на професионалното и домашно
избелване може да откриете с продуктите на фирма Beyond (САЩ ).


Кога & Къде

Място: София , зала „Витоша“, Интер Експо център, бул. Цариградско шосе 147,
Регион: област София ,
Град: гр. София,
Адрес: бул. Цариградско шосе 147

Събота, 1 Юни 2019, 08:00 ч.
 до 
Събота, 1 Юни 2019, 17:00 ч.