Промените в Търговския закон, в ГПК и в Закона за особените залози

23.03.2017 12:30ч. Четвъртък  -  24.03.2017 18:00ч. Петък
Перформ Бизнес център – ул. "Позитано" 2 (до Съдебната палата), гр. София
Билети
Билет
В момента няма активни билети
Информация за събитието

 

        "АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ" ООД

 

                със съдействието на Института за изследване на законодателството и правоприлагането

 

     организира семинар на тема:

НАЙ-НОВИТЕ ПРОМЕНИ В ТЪРГОВСКИЯ ЗАКОН , В ЗАКОНА ЗА ОСОБЕНИТЕ ЗАЛОЗИ И В ГРАЖДАНСКИЯ ПРОЦЕСУАЛЕН КОДЕКС 

 

23 и 24 март 2017 г.

гр. София, Перформ Бизнес център – ул. "Позитано" 2

(до Съдебната палата)

                                                                                      

Допълнителна информация и проформа фактура за участие ще получите на info@apf.bg

 

ЛЕКТОРИ:

д-р БОРИСЛАВ НАЙДЕНОВ – експерт по търговско, банково и финансово право, адвокат и преподавател, автор на „Коментар на Закона за особените залози”

проф. д-р ВАЛЕНТИНА ПОПОВА - преподавател по гражданско процесуално право в  ЮФ на  Софийския университет „Св. Климент Охридски”, адвокат и синдик

КОСТАДИНКА НЕДКОВА съдия от Върховния касационен съд, член на работната група за подготовка на промените в Търговския закон

 

                                                             ПРОГРАМА:

 

                                                   23 март 2017 г.  (четвъртък)

12,30 - 13,00 ч.         Регистрация на участниците

13,00–14,30 ч.  лекция: Промените в касационното обжалване, в арбитражното производство, в уредбата на юрисконсултското възнаграждение и в принудителното изпълнение след измененията и допълненията на Гражданския процесуален кодекс, в сила от 28 януари 2017 г.

                                  Нововъдената национална процедура за изпълнение, издаване и обжалване в България на Европейска заповед за запор на банкови сметки за трансгранично събиране на вземания по граждански и търговски дела - нова Глава 56а на ГПК, в сила от 11 февруари 2017 г.

                       лектор:  проф. д-р  ВАЛЕНТИНА ПОПОВА

14,30 – 15,00 ч.         кафе-пауза

15,00 – 17,30 ч.         лекция:   Производството по стабилизация на търговец: същност, предпоставки, особености и процедура – нова Част Пета в Търговския закон, в сила от 1 юли 2017 г.

                                    лектор:  проф. д-р  ВАЛЕНТИНА ПОПОВА

                                                       24 март 2017 г.  (петък)

9,30 – 11,00 ч.            лекция:  Промените в учредяването на особен залог, правата и задълженията на залогодателя и на заложния кредитор и в уредбата относно заложено имущество, обект на договора за особен залог, с измененията и допълненията на Закона за особените залози, в сила от 30 декември 2016 г.

                                    Действие на особения залог спрямо трети лица и особени случаи на особен залог. Противопоставимост на права. Придобиване на права върху заложеното имущество. Поредност на особените залози. Ред на вземането, обезпечено с особен залог. Залог на вземане. Залог на безналична ценна книга. Залог върху индустриална собственост. Залог на съвкупност. Залог на търговско предприятие.

 

              лектор:  д-р БОРИСЛАВ НАЙДЕНОВ

11,00 – 11,30 ч.            кафе-пауза

11,30 – 13,00 ч.            лекция:  Регистърните производства след промените в Закона за особените залози. Централен регистър на особените залози. Справки и удостоверения. Вписване и заличаване на особен залог, финансов лизинг и  договор за продажба със запазване на собствеността до изплащане на цената. Заличаване и обявяване. Отказ  и обжалване на отказ за вписване и заличаване. Действие на вписването.

Промените в принудителното изпълнение срещу заложеното имущество, в сила от 30 декември 2016 г. Вписване на пристъпване към изпълнение. Конкуренция между изпълнението по реда на ЗОЗ, изпълнителното производство по реда на ГПК и универсалното изпълнение в производството по несъстоятелност по реда на ТЗ. Оспорване на заложното право и противопоставимостта на особения залог. Задължения на депозитаря. Присъединяване на кредитори. Специфични правила за изпълнение върху търговско предприятие по реда на ЗОЗ. Действие на промените в ЗОЗ по отношение на висящите регистърни и изпълнителни производства.

 

                                        лектор:  д-р БОРИСЛАВ НАЙДЕНОВ

13,00 – 14,00 ч.              почивка

14,00 – 15,30 ч.              лекцияПромените в Търговския закон, в сила от 3 януари 2017г. 

Нови изисквания относно сделките и решенията на органите за управление на търговските дружества. 

                                        Промени в търговска несъстоятелност - нови презумпции за неплатежоспособност и приложение на досегашната практика на ВКС.

                                        лектор:  КОСТАДИНКА НЕДКОВА

15,30 – 16,00 ч.              кафе-пауза

16,00 – 17,30 ч.               лекция: Нови положения в търговска несъстоятелност относно: Първото събрание на кредиторите, синдика и новата фигура помощник-синдик;  искът по чл. 694 от ТЗ; осребряване на масата на несъстоятелност; прекратяване на производството по несъстоятелност и последиците от това.

                                          лектор:  КОСТАДИНКА НЕДКОВА

17,30 - 18,00 ч.                получаване на сертификат и закриване на семинара

Организаторите си запазват правото за промени в програмата!

ЦЕНИ:

СТАНДАРТНА ЦЕНА:  280 лв.

ЦЕНА ЗА АБОНАТИ  НА  „АПИС-ВРЕМЕ“:   260 лв.

ЦЕНА ЗА ДВАМА И ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ФИРМА:  по 250 лв. за участник

Важно!

Залата на семинара е с до 40 места.

Допълнителна информация и проформа фактура за участие можете да получите на info@apf.bg

Участници
# Име Фамилия
1 Tanya Savcheva Savcheva
2 Диляна Иванова
3 Мариана Полименова
4 Радослав Цветков
5 Симона Портокалска
6 Христина Христова

Организатор
Кога & Къде

Място: Перформ Бизнес център – ул. "Позитано" 2 (до Съдебната палата),
Регион: област София ,
Град: гр. София,
Адрес: ул. Позитано 2

Четвъртък, 23 Март 2017, 12:30 ч.
 до 
Петък, 24 Март 2017, 18:00 ч.