GDPR. Специалист по защита на лични данни – практически курс

16.04.2018 18:00ч. Понеделник  -  02.05.2018 18:00ч. Сряда
Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел, бул. „Христо Ботев“ 69, 1303 Център, София, гр. София
Билети
Билет
В момента няма активни билети
Информация за събитието

Искате ли да бъдете Длъжностно лице по защита на личните данни?

Изисква ли Вашата работа осигуряване на защитата на личните данни?

Знаете ли какви са изискванията за защита на личните данни?

Можете ли да пишете политики за защита на личните данни?

 

Лекс електроника ООД

 

организира практически курс на тема

 

"Специалист по защита на лични данни – практически задачи"

(40 учебни часа)

16 април 02 май 2018г. – гр. София, Хотел Бристол  

Краен срок за заявки: 13.04.2018 г.

Участниците в този курс ще могат:

 • да определят безгрешно кои данни са лични данни;
 • да идентифицират фигурите на администратор, съвместни администратори и обработващи лични данни;
 • да изготвят и поддържат регистър на дейностите по обработка на личните данни;
 • да осигурят спазването на принципите за защита на личните данни при обработката на лични данни;
 • да осигурят упражняването на права от субектите на данните;
 • да определят кога ще е необходима оценка на въздействието върху защитата на личните данни;
 • да управлявате рисковете пред защитата на личните данни;
 • да осигурят  необходимото ниво на информационна сигурност на данните;
 • да действат адекватно в случай на нарушение на сигурността;
 • да осигурят законност при трансфер на лични данни в трети страни или международни организации;
 • да определят компетентния надзорен орган.

Присъстващите на този курс ще получат:

 • Учебни материали;
 • Индивидуални консултации с доказани експерти и университетски преподаватели;
 • Сертификат за Специалист по защита на лични данни (САМО за успешно издържалите предвидения тест)
 • Цена:  1500 лева с ДДС

10% oтстъпкa: - от таксата за втори и всеки следващ участник от една организация.

В таксата са включени: учебни материали, кафе, лек обяд - сандвичи (в дните с целодневно обучение), безалкохолни напитки.

Условия за връщане на сума, при отказ от страна на участника:

– До 5 дни преди датата на курса – 100 %; – 5 до 2 дни преди началото на курса – 50 %; – 2 дни до деня на курса – не се дължи връщане на сумата за участие!; – Прехвърляне на участие за друга дата се заплаща на 50%.

*Обучението ще се проведе при мин. 8 записани участника.

ЗА КОНТАКТИ: Е–mail: lexelectronica.eu@gmail.com, Тел. 0899730974 - Диана Хаджиева

 Представяне на лекторите

Доц. д-р Ирина Цакова

Ирина Цакова е доцент по Информационно право в Международното висше бизнес училище. Доктор е по право към Софийски университет “Св. Кл. Охридски”. Автор е на изследвания на правните проблеми при прилагане на законодателството в областта на електронното управление. Доц. Цакова е член на Работна група за изработване на Оперативна програма „Добро управление” 2014 – 2020г. и е консултант по електронно управление.

Гл. Ас. д-р Симеон Гройсман

Симеон Гройсман е доктор е по право и гл. асистент по Обща теория на правото в Юридическия факултет на Софийски университет. Научните му интереси са в областите на Теория на правото, Правни проблеми на информационното общество, Юридическа техника, Използване на съвременни технологии в юридическото образование. Автор е на изследвания в посочените области. Гл. ас. д-р Гройсман има участия в национални и международни конференции. Той е адвокат с опит в сферата на гражданското и търговското право, регистърни производства и търговска несъстоятелност.

Д-р Маргарита Хубенова

Маргарита Хубенова е доктор по Информационно право в Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, където е и преподавала правна информатика в периода 2010-2015 г. Научните ѝ интереси са в областта на електронната идентификация, електронното управление, защитата на личните данни. Автор е на публикации по тези теми. Има опит при изготвянето на правни и бизнес анализи, на технически задания за системи за електронно управление и на стратегически документи в областта на електронното управление.

Д-р Александра Айтова

Доктор Александра Айтова е експерт по човешки права, дългогодишен адвокат и юридически съветник на най-голямата social networking service компания в България. Понастоящем д-р Айтова е консултант по защита на личните данни в компании от ИКТ сектора.

Елинка Рашкова

Елинка Рашкова е одитор на системи за управление на качеството от 2009 г. до настоящия момент; мениджър по качеството в обучителна организация от 2012 г. до настоящия момент; член на Сдружение "Клуб 9000" - национална професионална организация на лица, заинтересовани от популяризирането и реализирането в Република България на системи за управление на качеството. Има практически опит в разработване, внедряване, поддържане, оценяване и подобряване на системи за управление на качеството и сигурността на информацията в различни браншове, консултация и подготовка на технически досиета и декларации за съответствие при оценка на съответствието на продукти и поставяне на СЕ марка.

Петър Славчев

Петър Славчев e докторант по Информационно право и хоноруван асистент по правна информатика в Юридическия факултет на Софийски университет. Научните му интереси са в областта на защитата на личните данни, електронните съобщения, електронното управление, правната информатика. Професионалният му опит включва работа като юрисконсулт в отдел „Правен“ на Феста Холдинг АД и юрисконсулт в отдел „Регулации“ на Мобилтел ЕАД.

Магдалена Червенкова

Магдалена Червенкова притежава магистърска степен по Бизнес Информатика от Университета за Национално и Световно Стопанство. Занимава се с информационна сигурност, защита на данните и управление на информационните технологии. Тя е специалист с опит в разработката и внедряването на системи за управление на информационната сигурност в съответствие със стандартите ISO 27 001 и PCI DSS. Участва във внедряването и поддръжката на системи за управление в съответствие с ISO 20 000 и ISO 9001. Притежава над 7 години опит в осигуряване на качеството, събиране и обработка на изисквания, функционална оценка, бизнес анализ и прилагането им в множество бизнес области.

Петър Вировски

Петър Вировски притежава бакалавърска степен по Телекомуникации от Нов Български Университет. Професионалните му интереси са свързани с областите информационна сигурност и ИТ инфраструктура. Той е сертифициран специалист от QualysGuard в областта "Управление на уязвимости". Участвал е в семинари организирани от Нов Български Университет и НВУ „Васил Левски" на теми: "Защита на информацията в GSM мрежа" и "Кибер заплахи за интернет потребителите". Автор е на няколко публикации: "Управление на риска в ИТ", "Проект и дизайн за заглушител за GSM честота", "Защита на информация и сигурност в GSM мрежите".

Програма за практически курс „Специалист по защита на личните данни“

 

Наименование на модула

Продължителност в учебни часове

Лектор

Ден 1 (понеделник)

16.04.18 г.

18-21 часа

 

Основни правни понятия. Основни понятия при защитата на личните данни

Практическа задача:

Решаване на казус

3

Гл. ас.д-р Симеон Гройсман

Ден 2 (сряда)

18.04.18 г.

18-21 часа

Установяване на нивото на защита на личните данни в организацията.

Водене на регистър на дейностите по обработка на личните данни.

Практическа задача:

Инвентаризация на лични данни и процеси по обработка

3

Д-р Маргарита Хубенова

Ден 3 (петък)

20.04.18 г.

18-21 часа

Принципи за защита на личните данни.

Практическа задача: Определяне на основание за законна обработка на личните данни

3

 

Гл. ас.д-р Симеон Гройсман

Ден 4 (събота)

21.04.18 г.

09-17 часа

Права на субектите на данни

 

4

Доц. д-р Ирина Цакова

Практически аспекти във връзка с упражняването на права:

 • Процедура за разглеждане на искания за упражняване на права
 • Изготвяне на съобщение за поверителност
 • Получаване и оттегляне на съгласие

4

Доц. д-р Ирина Цакова

Ден 5 (понеделник)

23.04.18 г.

18-21 часа

Въведение в информационната сигурност. Видове атаки към сигурността на информацията, характерни особености и методи за разпознаване.

Сигурност при обмен на електронни съобщения (email кореспонденция).

Употреба на пароли, многофакторна идентификация и криптиране.

3

Магдалена Червенкова

Петър Вировски

Ден 6 (сряда)

25.04.18 г.

18-21 часа

Електронен обмен на файлове. Рискове и защити за опазване на сигурността на информацията при обмен.

Защита на информацията намираща се върху преносими носители.

Политики и процеси за защита на информацията.

Социално инженерство (Social Engineering)

3

Магдалена Червенкова

Петър Вировски

Ден 7 (петък)

27.04.18 г.

18-21 часа

Управление на риска

Практически задачи:

 • Попълване на списък на активите и списък на процесите;
 • Определяне на действията за овладяване и третиране на риска и възможностите

3

Елинка Рашкова

 

Ден 8 (събота)

28.04.18 г.

09-17часа

Изисквания по отношение на сигурността на личните данни. Процедура при нарушаване на сигурността на информацията

Практически задачи:

 • съобщаване на КЗЛД при инцидент;
 • съобщаване на субектите на данните при инцидент.

 

3

Д-р Маргарита Хубенова

Оценка на въздействието върху защитата на личните данни.

Практическа задача:

Преценка за необходимост от оценка на въздействието

3

Лични данни на работното място.

Практическа задача: Осигуряване на законност на видеонаблюдението на работното място

2

Д-р Александра Айтова

Ден 9 (понеделник)

30.04.18 г.

18-21 часа

Длъжностно лице по защита на данните. Трансфер на данни

Практическа задача:

Изготвяне на длъжностна характеристика на ДЛЗД

 

 

3

Гл.ас.д-р Симеон Гройсман

Ден 10 (сряда)

02.05.18 г.

18-21 часа

Надзорен орган

2

Петър Славчев

Изпит за завършване на обучението- тест, вкл. въпроси свързани с казуси

1

 

 

 

Организатор

Лекс електоника ООД

Лекс електроника ООД е фирма, специализирана в предоставяне на консултантски  услуги в областта на правото информационните технологии. Екипът ни е специализиран в следните области: защита на личните данни,  електронно правителство, електронно правосъдие, електронна търговия, електронни документи и електронни подписи


Кога & Къде

Място: Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел, бул. „Христо Ботев“ 69, 1303 Център, София,
Регион: област София ,
Град: гр. София,
Адрес: Бест Уестърн Плюс Бристол Хотел, бул. „Христо Ботев“ 69, 1303 Център, София

Понеделник, 16 Април 2018, 18:00 ч.
 до 
Сряда, 2 Май 2018, 18:00 ч.