Ефективно презентиране и комуникация- неделен

11.03.2018 10:00ч. Неделя  -  15.04.2018 16:55ч. Неделя
бул. "Андрей Сахаров" 14, гр. София
Билети
Билет
В момента няма активни билети
Информация за събитието

Практични умения и увереност за ежедневието и за важни прояви

Комплексна подготовка в основните техники за качествено представяне и пълноценно общуване*

11.02.2018 г., неделя, дневен от 18.00 ч., продължителност 5 седмици х 7 учебни часа

Цена за 2 дневен семинар 139 лв

или пълен 6 седмичен крус за 290 лв.

*вижте мненията на курсисти по-долу

Ето какви умения ще придобиете на курс Ефективна комуникация, реторика и презентиране:

1. Търговски и предприемачески

 • Ще знаете как да влияете върху мнението на хората, които ви слушаторатор2
 • Ще се научите да представяте интригуващо вашите идеи, тези, продукти
 • Ще усвоите някои тайни похвати на рекламата и убеждаването
 • Ще можете да правите впечатляващи и интересни представяния и презентации
 • Ще повишите вашата увереност и успех

2.Лични

 • Ще намалите притеснението си от публично говорене
 • Ще може лесно да се запознавате и сприятелявате
 • Ще разбирате по-добре себе си и другите
 • Ще сте по-уверени с другия полЕдин стар приятел е за предпочитана пред
 • Ще повишите уменията си за работа в екип
 • Ще подобрите вашето самочувствие
 • Ще знаете как да привличате и задържате вниманието

3. Интелектуални

 • Ще разбирате кога се опитват да ви манипулират
 • Ще повишите своята наблюдателност и аналитичност
 • Ще знаете как да се аргументирате успешно
 • Ще разчитате по-добре езика на тялото
 • Ще подобрите творческите си способности
 • ще подобрите стратегичестоко си мислене и целеполагането
 • Ще знаете как по-успешно да защитавате тезата и позицията си

4.Социални

 • Ще усъвършенствате накои от лидерските си качестваNetworking
 • Ще знаете как да разказвате позабавно и по-увлекателно
 • Ще знаете как да изразявате по-ясно и разбираемо мислите си
 • Ще избягвате някои чести грешки в общуването
 • Ще слушате по-внимателно другите
 • Ще сте по-приятна и търсена компания

ЗАЩО:

Имате ли достатъчно свободно време? Как се чувствате от това?

Живеем в динамично, променливо време. Технологиите постоянно се обновяват, навлизат в живота и ни помагат, но tired manager at workпоглъщат все по-голяма част от времето ни. Като резултат понякога не ни стигавреме не само за текущите ангажименти, но и за почивка, заприятели, дори за близките.

Това поражда чувство за неудовлетвореност, напрежение и дискомфорт.

В малкото свободно време успяваме ли да постигнем и поддържаме добри отношения с всички, да общуваме хармонично и удовлетворително, или понякога стресът си казва думата?

Не е ли важно да се разбираме добре с околните, да бъдем уважавани, ценени и харесвани?

Научете се как да организирате времето си оп-добре и как да преоритизирате правилно.

Мислили ли сте си, че образованието понякога не отговоря напълно на нуждите на пазара на труда и сякаш не успява да подготви хората за живота и за новите професии?

А че се учат излишни неща, докато други и по-важни остават извън учебната програма на училищата и университетите?

Научете нещо полезно!

КАКВО:

Кога laugh on officeса ви учили:

 • как да се представяте успешно,
 • как да избягвате или решавате конфликти,
 • как да спорите аргументирано,
 • как да слушате интелигентно и да се изразявате ясно, убедително и въздействащо,
 • как да контактувате със срещуположния пол,
 • как да говорите увлекателно и забавно,
 • как да печелите внимание и подкрепа?

А бихте ли искали да можете?

Не смятате ли, че такива ваши знания и умения биха подобрили общуването с околните и биха повишили вашите лични и професионални успехи, и качеството на живот като цяло?

Има много книги, статии, публикации, постове за това как да подобрим комуникацията и  живота си. Колко хора разполагат с времето да конструират от тези фрагменти полезно знание цялостна картина, да структурират ясна и удобна система, и да изработят разбираеми методи за прилагането й в ежедневни, български ситуации?

Важно е да се добави, че без практика в реална среда и без помощта на компетентен обучител, това знание често остава самотеория. Превръщането на такива знания в реални умения прави живота по лесен и приятен, успехите по-достъпни, околните по-добронамерени, а нас по-щастливи.

Придобийте знания, умения и увереност как да ги прилагате!

Кои сме ние и защо да изберете нашия метод:

С цел да помогне на хората да се справят по- успешно с ежедневието си и даBook-Wormhole-3посрещат по-умело някои предизвикателства и изненади, които то поднася,Академия за лични и социални умения- АЛСУ създаде практичния интерактивен курс

„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“.

Един комплексен курс със широк обхват и лесни за прилагане похвати.

В структурата на курса са залегнали изпитани концепции

 • на класическата реторика,
 • на приложната и когнитивна психология,
 • на социалната психология,
 • на груповата динамика,
 • на социологията,
 • антропологията,
 • етнометодологията,
 • актуални теории от педагогиката  и теория на обучението и възпитанието,
 • полезни достижения на НЛП (невро-лингвистично програмиране),
 • на съвременната реторика и публични изяви,
 • масови комуникации,
 • филология,
 • прийоми на съвременния мениджмънт и HR.

Представят се схващания и ценности на водещи предприемачи, инвеститори, милиардери, философи, учени, политици, оратори и обществени фигури.

Всички тези полезни знания са комбинирани внимателно и тематично.

Поднасят се по интересен и иновативен начин, допълват се с видео и аудио материали и помощни средства, он-лайн източници и материали.

Знанията се съчетават с  игрови методи и състезателни елементи, така, че обучението да бъде интересно, леко, увлекателно активно, да даде възможност на всеки да участва, да се изрази и представи, за да гарантира максимален успех при възприемането.

Въпреки богатия теоретичен материал, залегнал в дизайна на курса, фокусът е върху практико-приложните умения на курсистите, и залага на развитие на тяхната креативност и умения за активно прилагане на знанията в реална среда.

Курсът помага за усъвършенстването на способностите за изразяване, убеждаване, презентиране, говорене, анализиране, слушане, разбиране, междуличностно и групово взаимодействие. Получили многократни потвърждения за неговото качество и доказана полезност, ние от АЛСУ с гордост представяме курс

„Ефективна комуникация, реторика и презентиране“

Който с времето доказа своите качества и гарантирани резултати.успех Това е най-посещаваният курс на Академията и вече е бил успешно проведен

общо ДВАДЕСЕТ И ПЕТ пъти до момента. Във всяко следващо издание се добавят нови и актуални подобрения, като са запазени всички предишни успешни постижения и добри практики.

През курса преминаха програмисти, спортисти, артисти, журналисти, футболисти, алпинисти, счетоводители, одитори, финансови анализатори, оператори, финансисти, юристи, предприемачи, продавачи, търговски директори, скаути, ученици, студенти, учители, преподаватели, трейнери, дизайнери,  докторанти, консултанти, музиканти и др., и останаха доволни. Мнението на някои от тях може да видите тук и  тук

Ние сме наистина уверени, че курсът ще ви хареса и ще ви е от полза. За това предлагаме уникална

гаранция за качество!

гаранция за качествоНЕ РИСКУВАТЕ НИТО СТОТИНКА!

 След първия ден на обучението, може да прекъснете курса и ще ви върнем парите до стотинка, без да връщате нищо… без обяснения, без драми, вашата дума е достатъчна. И можете да запазите всичко получено до тогава, като подарък за това, че давате на този курс и мен възможност да ви помогнем.

РИСКЪТ Е ИЗЦЯЛО ЗА НАША СМЕТКА

Така няма логическо или интелигентно обоснована причина да не се възползвате от тази научно и практично доказана методика за изграждане на способности и увереност за общуване и влияние върху хора, и аудитории. Ако искате да постиганете повече в областта на общуането и личното си развитие, ще се радваме да работим заедно.

При нас ще научите някои тайни, като:

 • 1 комплексен метод за добро представяне
 • 2-та стълба на доверието,
 • троичното потретяне и скритото му влияние
 • 3 успешни структури за реч, реклама и представяне
 • 4-ворен индекс за добри идеи в подготовката
 • 4-те вида внимание и неговите функцииоратор7
 • 5-те компонента на добрата реч,
 • петорната структура на вниманието,
 • 6-те вида слушане,
 • 6 похвата за намаляване на притеснението при публични изаяви
 • 6-те етапа на усвояване на всяко умение или знание,
 • 7 начина за справяне със страха,
 • 7-те задължителни съставки на успеха в представяне и презентиране
 • 7-те нива на пирамидата на ученето
 • 8 етапа на добрата подготовка във времето
 • 8-те слоя на комуникационния кибернетичен модел,
 • 9-те ключови въпроса за добро представяне
 • 10-те етапа на комуникационния процес, проблемните зони в него,  как да ги преодоляваме,

  Освен това:убеждаване

 • Ще преодолеете някои ограничаващи ви вярвания
 • Ще почерпите от опита на майсторите на смеха
 • Ще разберете някои от тайните на великите оратори и презентатори
 • Ще знаете някои подходи, с които да превръщатенепознатите в приятели
 • и др.

И всичко това без скучна теория, с много интерактивни занимания и ролеви игри, с малко усилия и много забавления, без излиш

ни усложнения и с много лично участие, с някои изненади и предизвикателства, в атмосфера на добронамереност и подкрепа, и в компания на интелигентни, будни и приятни хора, в които ще откриете нови приятели и ще преживеете приятни моменти.

Вижте защо и как:

Общата продължителност на 5 седмичният вариант е 40 академични часа,

таксата *- 290 лв./човек (виж отстъпките по-долу)

20% отстъпка при ранно записване до 31.01.2018 г.

20% отстъпка за студенти и учащи

200 лв отстъпка при записване на двама 

139 лв за участие в два дни от курса

По желание можете да добавите сугестопедични подходи в курса само за под 1 лв на занятие, общо 30 лв за цели курс

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

*посочената цена е за обучения в столицата. АЛСУ извършва и изнесени обучения в провинцията** на преференциални цени при групови заявки. За подробности, свържете се с нас на info@alsu.eu или на тел. 088 55 007 11

 

Освен  изброените неща ще получите:

 • Лична обратна връзка за езика на твоето тяло по врее на публична изява с конкретни препоръки как да направиш още по-добро впечатление
 • Лична обратна връзка, за начина по който говориш – темпо, сила, интонация, дикция и как да ги подобриш
 • Лично напътствие как да станеш по- забавен и кои свои качества да използваш за това
 • Мнение от лектора за всяка самостоятелна задача, която си направил, за да достигнеш още по-високи резултати

Може още да получите:

БЕЗПЛАТНО допълнителни упражнения и забавления след заниманията в учебната зала (при наличие на достатъчно желаещи);success

 БЕЗПЛАТНО допускане до пропуснати упражнения в следващо издание на курса;

и БЕЗПЛАТЕН постоянен достъп до електронен бюлетин със статии и материали по темата на курса за неограничен период;

ОТСТЪПКА при записване в други обучения на АЛСУ

Освен обучение в таксата са включени и:

 1. провеждане на изпит с двойно оценяване и обективни резултати, преминаващи през статистическа обработка
 2. издаване на документ за преминат курс с отбелязване на резултатите
 3. организирането на галавечеря за приключването (разходите за храна и напитки не се покриват от таксата)
 4. осигурявяне на фотографиране по време на обучителния процес
 5. осигурено видео заснемане на самия изпит и персонален видео клип за всеки курсист
 6. възможност за публикуване на някои от добрите текущи работи на курсистите от времето на обучението

Инвестицията във вас е единствената, която не можете да загубите, въпреки че я носите постоянно със себе си. С времетостойността ѝ  постоянно нараства, а и околните също я ползват и оценяват.

Ще пропуснете ли такава добра възможност? Подобрете трайно живота си, и резултатите от работата, запишете се сега!

на

info@alsu.eu

или тел: 08855 00 711; 

Организатор

АЛСУ

Академия за лични и социални умения- АЛСУ

ти помага да развиеш:

 • самочувствие и увереност
 • лидерски способности
 • критично мислене
 • емоционална интелигентност
 • аналитична наблюдателност
 • умения да избягваш и разрашаваш конфликти
 • умения за преговаряне, презентиране и мотивиране

Стремежът на Академията е да повиши културата на междуличностните взаимодействия и общуването.

Вярваме, че това е предпоставка за успешно справяне в живота, хармонично общуване и една от задължителните съставки нащастието.

Смятаме, че образованите и щастливи индивиди изграждат и поддържат успешно общество и допринасят за неговото постоянно подобряване.

Осигуряваме качество, провокации за мисленето, изпитани класически теории и иновативни подходи съчетени в едни уникални образоватлни продукти.

Обученията ни са комплексни и обхващат широк спектър от теми, източници, подходи, като съдействат за цялостно развитие на личността.

Организираме безплатни публични семинари, месечни срещи и специални обучения. Поддържаме фейсбук страница – АЛСУ- Академия за лични и социални умения“, блог  и сайт alsu.eu, в които постоянно се качва полезна информация

За трите години в които работим:

проведохме 72+ успешни обучения

организиррахме публични лекции, посетени от 800+ човека

имаме 5800+ последователи в социалните мрежи

Наши курсисти бяха: Световния шампион по WoW 2014, търговски директор на банка, директор отдел в НАП, следовател публични злоупотреби, доцент в НСА, мениджъри, тийм лидери, HR-и, PR-и, IT-та, адвокати, архитекти, журналисти, предприемачи, футболисти, студенти и мн. други. Всички останаха доволни. Разберете защо и вие!

Свържете се с нас на 088 5 007 11 или info@alsu.eu


Кога & Къде

Място: бул. "Андрей Сахаров" 14,
Регион: област София ,
Град: гр. София,
Адрес: бул. "Андрей Сахаров" 14

Неделя, 11 Март 2018, 10:00 ч.
 до 
Неделя, 15 Април 2018, 16:55 ч.