Промените в Закона за устройството на територията и в Закона за кадастъра и имотния регистър

27.04.2017 09:00ч. Четвъртък  -  28.04.2017 18:00ч. Петък
гр. София, Перформ Бизнес център – ул. „Позитано“ 2 (до Съдебната палата), гр. София
Билети
Билет
В момента няма активни билети
Информация за събитието

Промените в Закона за устройството на територията и в Закона за кадастъра и имотния регистър

 

„АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ“ ООД

със съдействието на Института за изследване на законодателството и правоприлагането

организира семинар на тема:

 

ПРАКТИЧЕСКИ ПОСЛЕДИЦИ ЗА СТРОИТЕЛНИТЕ ФИРМИ, ОБЩИНИТЕ, НОТАРИУСИТЕ И АДВОКАТИТЕ ОТ ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВОТО НА ТЕРИТОРИЯТА - В СИЛА ОТ 11.02.2017 Г. -   И ОТ ПОСЛЕДНИТЕ ПРОМЕНИ В ЗАКОНА ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

на 27 и 28 април 2017 г.

гр. София, Перформ Бизнес център – ул. „Позитано“ 2

(до Съдебната палата)

Допълнителна информация и проформа фактура за участие ще получите на info@apf.bg

ЛЕКТОРИ:

ЕВГЕНИЯ ДАШИНА – експерт по вещно-правните и административно-правните въпроси по прилагането на ЗКИР и на Закона за устройство на територията, с богат практически опит като нотариус, юрисконсулт на община и адвокат. Един от авторите на проектите на Закона  за нотариусите и нотариалната дейност, на Закона за кадастъра и имотния регистър и на всички подзаконови актове по прилагането им, на книгата „Актуални проблеми на нотариалната практика” и на редица научни публикации по тези теми.

САВИН КОВАЧЕВ – юрист, зам.–министър на регионалното развитие и благоустройството (2003 г. - 2009 г.), отговарящ за устройство на територията, кадастър, концесии, строителни правила и норми. Един от авторите  на проектозаконите за местното самоуправление и местната администрация, за административно-териториалното устройство, за държавната и общинската собственост, за устройството на територията, за концесиите, за камарата на българските строители, за геодезията, картографията и кадастъра. Автор е на “Коментар на ЗУТ” „Примерен правилник за управлението на общинската собственост”; "Строителен наръчник"; ръководител е на авторския колектив на изданието „Актуални въпроси на устройството на територията и строителството”.

арх. ВЕСЕЛА ВЪЛЧЕВА-МАКГИЙ – председател на Управителния съвет на Българския Съвет за Устойчиво Развитие / Bulgarian Green Building Council (BGBC). Архитект. Експерт в сферата на устойчивото развитие и одитор по международните системи за сертифициране на сгради LEED, BREEAM, DGNB и EDGE. Лицензиран обучител на одитори по системата LEED, съдружник в международната компания Трипъл Грийн Груп и управител на европейския клон на дружеството. Има богат опит в широк спектър от проекти за сертифициране на сгради по LEED и BREEAM в България, Русия, Азия и САЩ.

модератор: РОСЕН ХУБЕНОВ, директор на Института за изследване на законодателството и правоприлагането

 

ПРОГРАМА:

 

                                             27 април 2017 г. (четвъртък)

09,00–09,15 ч.   Регистрация на участниците

09,15–10,45 ч. лекция: „Регистри и архиви на индивидуалните административни актове поустройство на територията и строителството.

Подробният устройствен план по чл.16 – същност, изработване, 

одобряване и проблеми след промените в ЗУТ."

                            лектор: САВИН КОВАЧЕВ

10,45-11,15 ч.    кафе-пауза 

     11,15-11,45 ч.   лекция: ‘’Сертифицирането на сгради по международно признати системи за  устойчиво строителство  –  кои са актуалните инструменти, какви са   ползите за инвеститорите и строителите и как системните изисквания представляват повишен контрол на качеството и комфорт на обитателите?’’

                                                        лектор: арх. ВЕСЕЛА ВЪЛЧЕВА-МАКГИЙ

     11,45–13,15 ч.    лекция: "Територии за комплексно застрояване – актуално състояние и  перспективи след измененията на нормативната регламентация.

Нови моменти по отношение на оградите, временните строежи и преместваемите обекти.

Процедурата по допускане изработването, одобряване и изменение на подробните устройствени планове и отношението им с общите устройствени планове."

                                                  лектор: САВИН КОВАЧЕВ

      13,15-14,15 ч.    почивка

14,15–15,40 ч.лекция: "Режимите за разрешаване на строителство след последните законодателни промени.

Загуба на правно действие на разрешението за строеж инеговата презаверка.

Строителен процес – етапи, участници, актове и протоколи."

                                                  лектор: САВИН КОВАЧЕВ

      15,40-16,00 ч.  кафе-пауза

16,00-17,30 ч.  лекция: "Оспорване на индивидуалните административни актове по устройство на територията – нови моменти.

Контрол за недопускане нарушения на ЗУТ.

Промените в административно- наказателните разпоредби на ЗУТ.

Въпроси от участниците, обсъждане на казуси и дискусия по представената тематика.

                                                 лектор:  САВИН КОВАЧЕВ

 

                                                28 април 2017 г. (петък)

09,30–11,00 ч. лекция: „Промени в процедурата и технологията за създаване на кадастралната карта и кадастралните регистри съгласно ЗКИР, както и с понятието за кадастър, кадастрална карта и кадастрални регистри. Новото в разпоредбите, свързани с поддържане в актуално състояние на кадастралната карта и кадастралните регистри.”

                                             лектор:  ЕВГЕНИЯ ДАШИНА

      11,00-11,30 ч.    кафе-пауза

11,30 –13,00 ч. лекция: „Изменение на влезли в сила одобреникадастрална картаи кадастрални регистри. Процедура и последици. Промените в закона относно създаването и поддържането на имотния регистър. Преходни и заключителни разпоредби на закона.“

                                           лектор:  ЕВГЕНИЯ ДАШИНА

 

      13,00-13,30 ч.  –   получаване на сертификат и закриване на семинара

 

                  Организаторите си запазват правото за промени в програмата!

            ЦЕНИ:

            СТАНДАРТНА ЦЕНА:  280 лв.

            ЦЕНА ЗА АБОНАТИ  НА  „АПИС-ВРЕМЕ“:   260 лв.

            ЦЕНА ЗА ДВАМА И ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ФИРМА:  по 250 лв. за участник

            Важно!

            Залата на семинара е с до 40 места.

            Допълнителна информация и проформа фактура за участие можете да получите       на info@apf.bg

Организатор
Кога & Къде

Място: гр. София, Перформ Бизнес център – ул. „Позитано“ 2 (до Съдебната палата),
Регион: област София ,
Град: гр. София,
Адрес: ул. „Позитано“ 2

Четвъртък, 27 Април 2017, 09:00 ч.
 до 
Петък, 28 Април 2017, 18:00 ч.