Млад предприемач – стартирай бизнес в дигиталната ера

14.11.2018 18:30ч. Сряда  -  14.11.2018 19:30ч. Сряда
Перник, гр. Перник
Билети
Билет
Информация за събитието

БЕЗПЛАТНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА СТАРТИРАНЕ НА БИЗНЕС по ОП РЧР, процедура „Подкрепа за предприемачество“

Договор за предоставяне на БФП по ОП РЧР № BG05M9OP001-1.023-0044-C01” от 14.06.2018 г. за проект „Млад Предприемач“

 

Имате умения и искате да създадете собствен бизнес?

Ние ще ви помогнем да го направите, да го развиете успешен и печеливш!

Запишете се и елате на информационната среща за да научите подробности и да се запишете за обученията.

За кого е тази информационна среща и предстоящите обучения?

- за хора между 18 и 29 години.

- Безработни и неактивни лица – означава че, нямате
трудов договор и собствена фирма

- Искате да стартирате бизнес и искате да научите как да го наравите успешно.

 

Теми на обученията за които може да се запишете на тези информационни срещи.

 

Вие като предприемач:

-         Оценка на потенциала на бизнес идеята ти.  Създаване на бизнес модел от идея до нов бизнес. Практически работилници и дискусии

Форми на търговска дейност.

-         Ценообразуване , капитал и видове източници, договори и застраховки – практически работилници и дискусии

Маркетинг стратегия за привличане на клиенти

-         Дигитален маркетинг - Стратегия за планиране на онлайн рекламни кампании 

          практическа работа

-         Продажбено писане и психология на потребителското поведение 

           практическа работа

-         Репутация онлайн – как да комбинираме различните офлайн канали за постигане на по-голямо доверие сред нашите клиенти онлайн.

Финансово планиране:

          Как да изготвим месечен бюджет при нередовни приходи и фиксирани разходи.

-          Как да измерваме и увеличаваме нашето богатство.

-          Как и в какво да инвестираме свободните ни средства.

-          Видове инвестиции, риск и доходност.

-          Как да защитим себе си и имуществото си.

Срещи с успешни предприемачи за обмяна на опит

-         Конкурентни предимства на бизнесите

-         Фамилен бизнес и франчайз модели

Кой може да участва в безплатните обучения:

-         Хора на възраст между 18 и 29 г.

-         Безработни и неактивни лица– означава че нямате трудов договор и собствена фирма  

 

     Къде и кога се провеждат обученията:

Занятията ще се провеждат от януари 2019 г. Ще обучим 200 млади предприемача в градовете София и Перник

Обученията са изцяло практически и са по 10 дни, след което ще имате и безплатен достъп до консултации.

 

Запишете се и елате на инфо срещите ни за да научите подробности и да се запишете за обученията.

 

Пишете ни на office@webdirect.bg или ни звъннете на 0884 452 450 за да проверите за свободни места .

 

 

Инфо срещи ще има на  25 октомври  2018г.  гр. София  и 14 ноември 2018г. в гр.Перник

 Важно : Точния адрес  ще бъде изпратен по имейл на участниците след тяхната регистрация .

Галерия

Организатор
Кога & Къде

Място: Перник,
Регион: област Перник ,
Град: гр. Перник,
Адрес: гр.Перник

Сряда, 14 Ноември 2018, 18:30 ч.
 до 
Сряда, 14 Ноември 2018, 19:30 ч.