ПРОМЕНИТЕ В БАНКОВОТО ПРАВО, ПРОБЛЕМИ НА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ И СПОРНИ ВЪПРОСИ ОТ БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

17.11.2016 09:30ч. Четвъртък  -  18.11.2016 16:30ч. Петък
Бизнес център – бул. "Витоша" 164 , гр. София
Билети
Билет
В момента няма активни билети
Информация за събитието

           "АГЕНЦИЯ ЗА ПРАВО И ФИНАНСИ" ООД

                със съдействието на Института за изследване на законодателството и правоприлагането

организира семинар на тема:

 

ПРОМЕНИТЕ В БАНКОВОТО ПРАВО, ПРОБЛЕМИ НА ПРИНУДИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ И

СПОРНИ ВЪПРОСИ ОТ БАНКОВАТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

 

на 17 и 18 ноември 2016 г.

в гр. София, Бизнес център – бул. "Витоша" 164

                                                                                                                                                                                                                                                     

Допълнителна информация и проформа фактура за участие ще получите на info@apf.bg

 

ЛЕКТОРИ:

проф. д-р ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ –  преподавател по банково и финансово право в УНСС, член на УС на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, председател на Сметната палата  от 2005 до 2014 г.

проф. д-р ВАЛЕНТИНА ПОПОВА - преподавател по гражданско процесуално право в  ЮФ на  Софийския университет „Св. Климент Охридски”

ХРИСТО ТРЕНДАФИЛОВ - главен юрисконсулт на Комисията за защита на потребителите

АЛЕКСАНДЪР КОСТОВ -  главен експерт в дирекция „Методология и финансови пазари“ на Българска народна банка

КРАСИМИР КРЪСТЕВ - главен експерт в дирекция „Платежен надзор“  на Българска народна банка

 

 

                                                             ПРОГРАМА:

 

                  17 ноември  2016 г.  (четвъртък)

9,00 - 9,30 ч.  Регистрация на участниците

9,30 –11,00 ч.   лекция: Европейска заповед за запор на банкови сметки за трансгранично събиране на вземания по граждански и търговски дела - Регламент (ЕС) № 655/2014,  с пряко приложение в България от м. януари 2017 г., и съответстващите му промени в ГПК.

Принудително изпълнение върху влогове в банките на физически и юридически лица. Предпоставки за допустимост. Задължения и правомощия на банките. Способи за защита на длъжника.

              лектор:  проф. д-р  ВАЛЕНТИНА ПОПОВА

11,00 - 11,30 ч.    кафе-пауза

11,30 – 13,00 ч.   лекция:   Принудително събиране на  вземанията на банките. Защита на длъжника. Съдебна практика.

                         лектор:  проф. д-р  ВАЛЕНТИНА ПОПОВА

13,00 – 14,30 ч.   почивка

14,30 – 15,30 ч.   лекция:  Дискусионни въпроси в най-новата практика по банковата несъстоятелност – цесии, прихващания, отменителни искове.

              лектор:  проф. д-р  ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ

15,30 - 16,00 ч.    кафе-пауза  

16,00 – 17,00 ч.   лекцияГарантиране на влоговете в банките – новата  нормативна уредба  на взаимоотношенията между банките, вложителите и Фонда за гарантиране на влоговете в банките

             лектор:  проф. д-р  ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ

                  

                          18 ноември  2016 г.   (петък)

9,30 – 12,00 ч.   лекция:  Промените в Закона за платежните услуги и платежните системи и подзаконовите нормативни актове към него, и отражението им върху  таксите по платежни сметки,  изискванията към дейността на  банките,  платежните институции и дружествата за електронни пари.

                           лектори:   АЛЕКСАНДЪР КОСТОВ, БНБ

                                             КРАСИМИР КРЪСТЕВ, БНБ

12,00  – 13,30 ч.   почивка

13,30  – 14,15 ч.   лекцияПромените в процедурите за решаване на платежни спорове след  последните изменения и допълнения на Закона за платежните услуги и платежните системи.

                            лектор:  ХРИСТО ТРЕНДАФИЛОВ, КЗП

14,15  – 15,00 ч.   лекцияНовите изисквания към банките за ипотечното кредитиране и санкциите при нарушаването им, въведени със Закона за кредитите за недижими имоти на потребители. Контрол на БНБ и КЗП.

                            лектор:  ХРИСТО ТРЕНДАФИЛОВ, КЗП

15,00  – 15,30 ч.   кафе-пауза

15,30  – 16,15 ч.  лекцияПроцедури по Закона за кредитите за недижими имоти на потребители. Кредитни посредници. Права и отговорност на потребителите. Способи за решаване на споровете.

                            лектор:  ХРИСТО ТРЕНДАФИЛОВ, КЗП

16,15  – 16,30 ч.  - получаване на сертификат и закриване на семинара

 

Организаторите си запазват правото за промени в програмата!

 

ЦЕНИ:

СТАНДАРТНА ЦЕНА:   280 лв.

ЦЕНА ЗА АБОНАТИ  НА  „АПИС-ВРЕМЕ“:   260 лв.

ЦЕНА ЗА ДВАМА И ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНА ФИРМА:   по 250 лв. за участник

 

Залата на семинара е с  до  40 места.

Допълнителна информация и проформа фактура за участие можете да получите на info@apf.bg

Медиен партньор на събитиет

Организатор
Кога & Къде

Място: Бизнес център – бул. "Витоша" 164 ,
Регион: област София ,
Град: гр. София,
Адрес: бул. "Витоша" 164

Четвъртък, 17 Ноември 2016, 09:30 ч.
 до 
Петък, 18 Ноември 2016, 16:30 ч.