Билет Край на продажба Цена Остават Брой
Билет за конференцията - 21 ноември
Достъп до конференцията, сертификат за участие, 2 кафе паузи, коктейл, нетуоркинг
Сряда, 20/11/19, 23:00 ч. 120.00 лв. 19 билета
Билет за мастърклас на Кен Пълс на 20.11.2019 г. ( Advanced level)
Достъп до мастъркласа, кафе пауза, обяд, сертификат, нетуоркинг
Вторник, 19/11/19, 23:55 ч. 420.00 лв. 0 билета
Изчерпано количество
Билет за мастъркласа на Кен Пълс на 22.11.2019 г. (Expert level)
Достъп до мастъркласа, кафе пауза, обяд, сертификат, нетуоркинг
Вторник, 19/11/19, 23:55 ч. 399.00 лв. 1 билета
Билет за мастъркласа на Гаспър Каменшек на 20.11.2019 г. (Expert level)
Достъп до мастъркласа, кафе пауза, обяд, сертификат, нетуоркинг
Вторник, 19/11/19, 23:55 ч. 420.00 лв. 1 билета
Билет за мастъркласа на Гаспър Каменшек на 22.11.2019 г. (Advanced level)
Достъп до мастъркласа, кафе пауза, обяд, сертификат, нетуоркинг
Вторник, 19/11/19, 23:55 ч. 420.00 лв. 0 билета
Изчерпано количество
Билет за мастъркласа на Лиъм Бастик на 22.11.2019 г.
Достъп до мастъркласа, кафе пауза, обяд, сертификат, нетуоркинг
Вторник, 19/11/19, 23:55 ч. 420.00 лв. 1 билета
Билет за мастъркласа на Тони Де Йонкер на 23.11.2019 г.
Достъп до мастъркласа, кафе пауза, обяд, сертификат, нетуоркинг
Вторник, 19/11/19, 23:55 ч. 420.00 лв. 0 билета
Изчерпано количество
Билет за конференцията (на 21.11.2019 г.) + мастърклас на Кен Пълс, Advanced level (на 20.11.2019 г.)
Достъп до конференцията, мастъркласа, кафе паузи, коктейл, обяд (в деня на мастъркласа), сертификати, нетуоркинг
Вторник, 19/11/19, 23:55 ч. 460.00 лв. 0 билета
Изчерпано количество
Билет за конференцията (на 21.11.2019 г.) + мастърклас на Кен Пълс, Expert level (на 22.11.2019 г.)
Достъп до конференцията, мастъркласа, кафе паузи, коктейл, обяд (в деня на мастъркласа), сертификати, нетуоркинг
Вторник, 19/11/19, 23:55 ч. 460.00 лв. 2 билета
Билет за конференцията (на 21.11.2019 г.) + мастърклас на Гаспър Каменшек, Expert level (на 20.11.2019 г.)
Достъп до конференцията, мастъркласа, кафе паузи, коктейл, обяд (в деня на мастъркласа), сертификати, нетуоркинг
Вторник, 19/11/19, 23:55 ч. 460.00 лв. 2 билета
Билет за конференцията (на 21.11.2019 г.) + мастърклас на Гаспър Каменшек, Advanced level (на 22.11.2019 г.)
Достъп до конференцията, мастъркласа, кафе паузи, коктейл, обяд (в деня на мастъркласа), сертификати, нетуоркинг
Вторник, 19/11/19, 23:55 ч. 460.00 лв. 0 билета
Изчерпано количество
Билет за конференцията (на 21.11.2019 г.) + мастърклас на Лиъм Бастик (на 22.11.2019 г.)
Достъп до конференцията, мастъркласа, кафе паузи, коктейл, обяд (в деня на мастъркласа), сертификати, нетуоркинг
Вторник, 19/11/19, 23:55 ч. 460.00 лв. 2 билета
Билет за конференцията (на 21.11.2019 г.) + мастъркласа на Тони Де Йонкер (на 23.11.2019)
Достъп до конференцията, мастъркласа, кафе паузи, коктейл, обяд (в деня на мастъркласа), сертификати, нетуоркинг
Вторник, 19/11/19, 23:55 ч. 460.00 лв. 2 билета
Билет за конференцията (на 21.11.2019 г.) + 2-та мастъркласа на Кен Пълс (20 и 22.11.2019)
Достъп до конференцията, мастъркласовете, кафе паузи, коктейл, обяд (в деня на мастъркласовете), сертификати, нетуоркинг
Вторник, 19/11/19, 23:00 ч. 850.00 лв. 0 билета
Изчерпано количество
Билет за конференцията (на 21.11. 2019 г.) + 2-та мастъркласа на Гаспър Каменшек (на 20 и 22.11. 2019 г.)
Достъп до конференцията, мастъркласовете, кафе паузи, коктейл, обяд (в дена на мастъркласовете), сертификати, нетуоркинг
Вторник, 19/11/19, 23:55 ч. 850.00 лв. 0 билета
Изчерпано количество
Билет за конференцията (на 21.11.2019 г.) + мастъркласа на Кен Пълс (на 20.11. 2019 г.) + мастъркласа на Гаспър Каменшек (на 22.11.2019 г.)
Достъп до конференцията, мастъркласовете, кафе паузи, коктейл, обяд (в деня на мастъркласовете), сертификати, нетуоркинг
Вторник, 19/11/19, 23:55 ч. 850.00 лв. 0 билета
Изчерпано количество
Билет за конференцията (на 21.11.2019 г.) + мастъркласа на Гаспър Каменшек (на 20.11. 2019 г.) + мастъркласа на Кен Пълс (на 22.11.2019 г.)
Достъп до конференцията, мастъркласовете, кафе паузи, коктейл, обяд (в деня на мастъркласовете), сертификати, нетуоркинг
Вторник, 19/11/19, 23:55 ч. 850.00 лв. 3 билета
Билет за конференцията (на 21.11.2019 г.) + мастъркласа на Лиъм Бастик (на 22.11.2019 г.) + мастъркласа на Тони Де Йонкер (на 23.11.2019 г.)
Достъп до конференцията, мастъркласовете, кафе паузи, коктейл, обяд (в деня на мастъркласовете), сертификати, нетуоркинг
Вторник, 19/11/19, 23:55 ч. 850.00 лв. 1 билета